Oslo universitetssykehus reduserer kirurgisk aktivitet

foto