198 innlagte koronapasienter – høyeste tall siden april

foto