Tilsett vann sak mot kyrkjeleg fellesråd

foto
På grunn av habilitetsforhold er det Trondheim tingrett som har behandla søksmålet ein tilsett har reist mot Ålesund kyrkjelege fellesråd. Illustrasjon Foto: Ole Martin Wold/NTB