Skal varme opp sjukehuset med sjøvatn – inntaksrøret senka på plass

foto