For ett år siden ble mannens bolig ransaket av politiet. Der fant de 94 gram amfetamin, 46 gram kokain, 166 gram cannabis, 20 MDMA-tabletter og 69 diazepam-tabletter.

Mannen møtte i Møre og Romsdal tingrett og erkjente seg skyldig. Han forklarte at han hadde fått et rusproblem etter at han ble utsatt for en voldshendelse for et par år siden. Det sendte ham inn i en negativ spiral. Nå skal mannen imidlertid være rusfri, og er under rehabilitering.

Etter en vurdering av mengden, samt formildende og skjerpende omstendigheter, kom retten til at straffen i utgangspunktet ville bli fengsel i ett år og én måned. Hensynet til mannens rehabiliteringssituasjon veide imidlertid så tungt at han heller dømmes til samfunnsstraff.

– Retten legger til grunn at det har skjedd en markant forbedring og endring i tiltaltes livssituasjon etter at han ble pågrepet og siktet for rundt ett år siden. Tiltalte er sterkt motivert for å komme tilbake i arbeidslivet for fullt, står det i dommen.

Resultatet ble at retten dømmer mannen til 385 timer samfunnsstraff, med gjennomføringstid på ett år og én måned.