Stoltenberg har kjøpt hytte til 14 millioner kroner på Svartskog

foto