Tyskerne blir bedt om å gå i selvpålagt karantene før julefeiringen

foto