Riksadvokaten ber politidistriktene skjerpe håndhevingen av smittevernbestemmelsene

foto