Storstreik i byggebransjen unngått – partene er enige

foto