Markerer ny start med båtdåp i Ålesund

foto
Sverre Farstad & Co AS er etablert med base i Notenesgata. Fra høyre: Roy Ove Standal, Vibeke Farstad, Svein Leon Aure, Sverre Olav Farstad og «Andy» Farstad. Foto: Staale Wattø