Fastlåst konflikt i fylket – så mye er blitt brukt på advokathjelp