Løyvingene gjør det mulig å sette i gang 12 nye store vegprosjekter neste år, som alle krever investeringer på 100 millioner kroner hver. Totalt bevilges det 6,4 milliarder til nye riksvegsprosjekter. Et av de store prosjektene er fortsatt utbedring av E6 mellom Øyer og Tretten i Gudbrandsdalen som er svært ulykkesbelastet. I følge VG en halv milliard skal brukes til rassikring, noe som er en økning på 100 millioner i forhold til 2008-budsjettet. Et av prosjektene som prioriteres er Opdølstranda på Nordmøre hvor det gikk et steinras i sommer. En drøy milliard skal brukes til trafikksikkerhetstiltak. Dette gjør at det blir mer penger til brøyting og strøing. Flere tiltak skal rettes for å få bukt med høy fart og for å hindre ulykker blant utsatte trafikantgrupper. 450 millioner skal brukes på såkalt målrettede tiltak mot de mest alvorlige ulykkene. - Vi starter blant annet med snittmåling av fart gjennom Gudbrandsdalen, sier Navarsete til VG.