Adm.dir. for GCE Blue Maritime Cluster sa dette da han fredag formiddag åpnet Klyngekonferansen 2016.

Norge har flere muligheter

– Tar en i bruk regelverket og finner unntaket, har Norge muligheter. Vi trenger ikke være mer katolsk enn paven, sa han og erklærte seg som fundamental optimist.

– Heldigvis har resten av verden sagt at framtida ligger i havrommet. Der er enorme muligheter. Vi nordmenn er godt plassert. De som skal på dette havet trenger dessuten fartøy, påpekte Dalen og nevnte i forbifarten at oljeprisen er litt på veg opp. Selv om andre næringer, som er mer opptatt av kronekursen, ikke synes det er så spennende.

På veg inn i nye områder

– Når en sitter i klynge som dette treffer en mange folk. Det snakkes om tilpasninger. Det skjer hele tiden. Det avgjørende er graden av det. For å komme dit trenger ny kunnskap og ny tenkning, sa Dalen.

Han ser at man er på veg inn i nye områder selv om en fortsatt kan leve lenge av olje og gass framover.

Han framhevet også viktigheten av vertskapsattraktivitet.

– Vi må ikke skuffe ungdommen

– Vi må ikke grave oss så mye ned at vi mister en hel generasjon. Vi må ikke skuffe ungdommen, sa han og fortalte at årets Ocean Talent Camp trakk langt flere enn tilsvarende i Bergen.

Det kom over 2000 skolelever innom.

Nye varianter av det vi er gode på

– Klynga har et utstillingsvindu i Campus. At man nå i disse tider kommer ut med andre byggetrinn NMK er fantastisk. NTNU skal inn der samt nye bedrifter, i ÅKP- systemet skal vi utvikle Blue Ocean Arena med virtuell prototype testing. Tanken næringslivet skal kunne bruke dette så fritt som mulig.

– De næringene vi er gode på i dag kommer til å dominere nye varianter og veksten kommer fra eksisterende næringsliv. Sjøl om jeg vet gode kolleger og venner sliter, har jeg grunnleggende framtidstro, sa Dalen.

MER FRA KLYNGEKONFERANSEN:

foto
Lunsjpause under Klyngekonferansen 2016 i Ålesund. Foto: Nils Harald Ånstad