Medieinnhold av unge, for unge

foto
Bak fra venstre: Haakon Synnes, Magnus Matre. Midten fra venstre: Hedvig Hatlen Hovland, Odd-Sølve Grannes og Hilde Sofie Øien. Fremst fra venstre: Juliane Lamvik, Charlie Eikås og Dennyse Sperre. Foto: Marius Simensen