Det sier Geir Stenseth (Frp) og viser til en sak som ble publisert i Sunnmørsposten 9. september 2011. Der svarer både Stenseth og Aurdal på spørsmålet «Hvilke kulturinstitusjoner bør lokaliseres til Sørsida?».

Eva Vinje Aurdal sier blant annet: «Vi vil ta utgangspunkt i Ålesund Bibliotek, som i dag er byens eldste og mest populære kulturtilbud, og plassere denne suksessen sentralt på gateplan og i tidsriktige romslige lokaler. Slik kan vi utvikle vårt eget «Litteraturhus». Rundt biblioteket bygger vi bl.a. flerbruksscene, nytt kinosenter, kafé og gir plass for ulike kulturnæringer.»

Her kan du delta i debatten om byutvikling i Ålesund.

På samme spørsmål svarer Stenseth: «På sydsiden må det komme kino, kultur- og konferansesenter. Kinosenteret drives av profesjonelt kinoselskap, og kommunen vil gjennom leie av lokaler til nytt bibliotek bidra med finansiering på den måten».

Rådmannen mot

– Jeg synes liksom at jeg må stå for det jeg sa den gang, sier Stenseth nå.

Diskusjonen om hvor Ålesund bibliotek skal lokaliseres er blåst liv i etter at formannskapet 23. august gikk inn for å leie andre etasje i nye Kremmergaarden til bibliotek. I dette møtet ba imidlertid formannskapet rådmannen om å gå i dialog med utbygger for å fremforhandle en ny og forbedret kontrakt.

Dette har rådmann Astrid Eidsvik nå gjort, og hennes innstilling i saka er klar: Hun vil ikke tilråde at kommunen går inn i en avtale med Brosundet Eiendom om å leie en etasje i nye Kremmergaarden.

Avtale på 15 år

«Halvtanna» i bysentrum skal bli hel «Halvtanna» skal fylles igjen og den nye Kremmergaarden skal åpne seg mot havgapet og smile til omgivelsene.

Eidsvik begrunner sin tilråding med at kommunen ikke har økonomi til å flytte biblioteket nå. Leieavtalen vil medføre så store kostnader for kommunen at driftskostnader må reduseres eller inntekter økes. Sistnevnte betyr i praksis økt eiendomsskatt.

Eidsvik peker videre på at leieavtalen med nye Kremmergaarden er på 15 år, og hun tror da at en «midlertidig» flytting av biblioteket blir permanent.

Rådmannen mener man bør tenke nøye over om det gagner byutviklinga med en plassering av bibliotek i andre etasje i nye Kremmergaarden.

«Som biblioteksjefen skriv i notatet sitt, er plassering av biblioteket på gatenivå, framtida. Dei ønskjer seg til kulturkvartalet, der dei vil kunne delta i synergieffektar opp mot andre kulturtilbod i sentrum. På mange måtar kan ein seie at biblioteket ønskjer og kan fungere som eit nav i eit slikt kvartal», skriver Eidsvik.

Være der det er

Frp og Geir Stenseth gikk i formannskapsmøtet 23. august inn for å la rådmannen reforhandle avtalen med utbygger, men Stenseth sier at partiet vil gå mot bibliotek i Kremmergaarden.

– En reforhandling kunne de alltids få gjøre, men vi var mot den gang også. For det første har vi ikke råd til dette, biblioteket kan være der det er i noen år til. For det andre mener jeg at planene for Kulturhavna på Sørsida vil falle sammen dersom biblioteket ikke planlegges inn der.

Midlertidig

Ordføreren sier at hun fortsatt ønsker seg et bibliotek på Sørsida, men hun mener at det ligger så langt fram i tid at biblioteket fram til da trenger en midlertidig løsning. Her kommer etasjen i Kremmergaarden inn.

foto
DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten.

– Om jeg skal endre synspunkt på dette må noen overbevise meg om at bibliotek på Sørsida kommer raskere enn jeg har tenkt. Partikollega Sindre Nakken (Ap) ropte «jippi!» da formannskapet fikk flertall for bibliotek i nye Kremmergaarden i slutten av august.

– Jeg er fortsatt i jippi-avdelinga, slår Nakken fast, og legger til:

– Rådmannens økonomiske bekymringer tar jeg på alvor, men når det gjelder bibliotek ser jeg det slik at vi står overfor to alternativer: Biblioteket blir der det er eller det flyttes til Kremmergaarden. Bibliotek på Sørsida er langt, langt opp og fram, mener Nakken.

Han innrømmer at han gjerne vil få realisert huset nye Kremmergaarden.

– Ja, det vil jeg fordi jeg tror det blir en viktig brikke i byutviklinga av Ålesund.

Fortsatt mot

I forrige runde var det kun to av formannskapets medlemmer som gikk mot bibliotek på Sørsida, Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista) og Kirsti Dale (Sp). Knutsen sier at han fortsatt har samme ståsted.

– Vi har ikke lov til å gå ut med tall, men man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at vi her snakker om beløp i millionklassen. Vi har ikke penger til dette, mener Knutsen, og legger til:

– Dessuten følger jeg ÅKE-sjefen, Ole Andreas Søvik, fullt ut. Om vi noen gang skal få realisert Sørsida og Kulturhavna må det offentlige være en deltakende part. Biblioteket blir en viktig brikke i det. En ting er sikkert, går formannskapet inn for bibliotek i Kremmergaarden nå, kommer ingenting til å skje med Kulturhavna på 15 år.

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.