Syrisk rakett traff helseinstitusjon i Tyrkia

foto