Mistenkt i lange avhør om jenteforsvinning i Wales