Det mener konsernsjef i Tafjord, Erik Espeset, Han tar i bruke store ord mot dem som nå krever at Stortinget sier nei til å delta i det som kalles EUs tredje energimarkedspakke og det nye kontrollorganet ACER.

– Mange av argumentene som brukes er ikke faktabasert. Denne debatten er en storm i et vannglass, mener Espeset.

Faktafeil

Tafjord-sjefen mener mye av debatten om bygger på sviktende premisser og faktafeil. Han avviser blankt at dette betyr at vi gir fra oss kontrollen over norske vannkraft.

– ACER har ingenting med at vi skal miste kontrollen med vannkraften. Det vil ikke skje. Vi er en stor energinasjon som eksportere olje, gass og vannkraft. Da blir det helt feil at vi ikke skal være med i dette samarbeidet. Det vil i så tilfelle svekke EØS-avtalen og dermed hele norsk eksportindustri, sier Espeseth.

Ikke høgere strømpriser

Han mener også koblingen mot at dette vil føre til høgere strømpriser i Norge, bygger på sviktende grunnlag.

– Det som har betydning for norske strømpriser er hvor mange kabler vi velger å legge til utlandet. Men det er det helt opp til norske politikere å avgjøre. ACER endrer ikke noe på det, sier Espeset.

Konsernsjef i Tafjord, Erik Espeset, er en klar tilhenger av at Norge sier ja og mener debatten er preget av faktafeil. Foto: Silje Thalberg