Netanyahu lover å annektere samtlige bosetninger

foto