Kommunene bes om å bosette over 5.000 flyktninger

foto