Vegvesenet ber om frist til januar

foto
Det ser ut som at tidsplanen for når fylkestinget kan ta den endelige beslutningen om Nordøyvegen ryker. Statens vegvesen har nå sendt brev til entreprenørene og bedt om forlenga frist for når de kan si ja eller nei til tilbudet de har fått. De ber nå om frist til 14 januar. Foto: Staale Wattø