Lech Walesa deltok i støttedemonstrasjon for avsatt høyesterettsdommer

foto