– Så lenge ho ikkje er funnen, er det vanskeleg å få ro

foto