Etterlyser vitner etter funn av død kvinne i Telemark