Seier ja eller nei til «Havøy»

foto
Kommunane Sande og Herøy har skrive under intensjonsavtale for samanslåing. I løpet av måndag skal innbyggjarane seie meininga si i folkerøysting. Rådet frå Inger-Lise H.H. Gjerde (t.h.) er at kommunestyret må stemme nei til samanslåing. Kjell-Åge Saure tek imot stemma. I bakgrunnen Greta Longva. Foto: Anne-Mari Tomasgard