De nye avisene som får pressestøtte, er Avisa Oslo, Vårt Oslo, iLevanger, Steinkjer24, iHarstad, Randaberg24 og MittKongsvinger, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Alle sju er digitale, og alle får tilskudd for første gang. Til sammen er det 388 millioner kroner til fordeling i pressestøtten, som formelt heter produksjonstilskudd.

Seks av de sju nye mottakerne får støtte som såkalt nummer to-avis, mens iLevanger er alene på avisfronten i Levanger.

Ti søkere får avslag.

– Flere søkere får i år avslag fordi de ikke har et bredt nok innhold av nyheter- og aktualitetsstoff fra ulike samfunnsområder, eller tilstrekkelig debattstoff til å fylle kravene i forskriften, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

En av dem er Resett, som Medietilsynet vurderer at bryter pressens egne etiske normer, for eksempel innen kildebruk og skille mellom fakta og meningsinnhold. I tillegg blir Resett første søker noensinne som ikke blir godkjent fordi det ikke er sannsynliggjort at de har en redaktør som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten.

Også kjente medier som Document.no og Filter får nei til sine søknader. I førstnevntes tilfelle er det fordi de ikke har tatt betalt for avisen i et helt kalenderår før tilskuddsåret, mens Filter mangler debattstoff.

Næringslivsnettstedet Nett.no, med base på Sunnmøre, er blant de som får avslag. Dette begrunnes i at de ikke har bredt nok tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff.