Har endra namn på kraftverket som skal byggjast her