Har endra namn på kraftverket som skal byggjast her

foto