– Jeg fikk med meg nyheten på mobilen, i timen, sier 17 år gamle Iselina Iversen til avisa.

Sammen med jentegjengen sitter hun på et grupperom på Ålesund videregående skole avdeling Fagerlia.

Nyheten hun sikter til er anbefalingen som kom fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og regjeringen onsdag.

Det er en nasjonal anbefaling knyttet til mobilbruk i skolen:

Mobiltelefonen må ut av klasserommene på både grunnskolen og videregående.

Mobilen skal heller ikke brukes i friminuttene på barne- og ungdomsskolen.

– Jeg synes at vi på videregående er store nok til at vi kan bestemme selv. Det går bare utover vår egen læring, sier Iselina.

Alle jentene på grupperommet har fått med seg anbefalingen. De kan kjenne seg igjen i at telefonen tidvis forstyrrer undervisningen, samtidig som de mener at de selv er ansvarlige for at den ikke påvirker læringsutbyttet.

Jentene på grupperommet mener at de er store nok til å ta ansvar for egen læring, og selv kan begrense mobilbruken når det er nødvendig. Foto: Jan Erik Finsæther

– Ikke noe fan

– Hva synes du om anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet om at mobiltelefonen skal ut fra klasserommet?

– Jeg synes det er dårlig. Vi bruker dem mye, og det er et bra verktøy, sier Ida Louise Olsen (17), som akkurat har satt seg i kantina på skolen for å spise lunsj.

– Jeg synes ikke Utdanningsdirektoratet skal styre personlige eiendeler, sier Victor Thangcem (17).

Han mener at undervisningen og læreevnen ikke forstyrres av hans personlige mobilbruk i klasserommet:

– Jeg føler at jeg greier å jobbe med skole og holde på med mobilen samtidig. Så det er ikke så veldig stress.

Men for elevene på videregående er et skille fra grunnskolen vesentlig: at de får ha mobiltelefonen i friminuttene.

– Jeg tenker at vi i hvert fall må få ha den i friminuttet. Jeg er ikke noe fan av det forslaget, og bruker mobilen ganske ofte, sier Niclas Kavli (16).

– Hvis vi får vi viktige meldinger, så får vi ikke sjekket dem i timen, sier Live Breivik (17).

Det trekkes fram eksempler som tekstmeldinger fra mamma, påminnelser om legebesøk eller andre viktige beskjeder som elevene kan gå glipp av dersom telefonen må helt bort.

Niclas Kavli (16), Adrian Remøy (16) og Benjamin Ødegaard Urke (16) liker ikke anbefalingen. Foto: Jan Erik Finsæther

– Går på selvdisiplin

I tillegg poengterer flere av elevene at man kan gjøre mye av det samme, om ikke alt, på pc-en som på mobiltelefonen. Det være seg å spille spill eller «surfe» på nettet.

Derfor mener samtlige at å fjerne mobiltelefonen fra klasserommet ikke er løsningen.

– Det kan gjøre at noen bare blir enda mer stresset for om man har fått en beskjed man ikke har sett, sier Erica Larsen (17).

Hun forteller at hun oftere søker opp informasjon på telefonen enn på pc-en, selv om pc-en er lett tilgjengelig.

Om man bruker telefonen som et nyttig verktøy, eller om det blir et forstyrrende element, er i stor grad opp til en selv, mener jentene på grupperommet.

– Det går mye ut på selvdisiplin. Vi er voksne nok til å ta den avgjørelsen selv, sier Johanne Hagen Lie (17).

Andrea Olset (17) innrømmer at hun bruker mobiltelefonen «litt for mye».

– Så for meg hadde det nok vært veldig positivt. Eller kanskje ikke for min del, men for karakterene mine sin del, sier hun lattermildt.

Også Celine Skog Skulstad (17) fra kantina opplever at mobiltelefonen kan være forstyrrende i undervisningen.

– Men man kan ta på nattmodus, så går det fint, sier hun, og legger til at:

– For den er veldig nyttig. Jeg bruker den mye til å finne informasjon på nett. Det er lettere enn å skrive i bøker og lese. Det er mye enklere sånn.

Celine Skog Skulstad og Live Breivik bruker mobiltelefonen i undervisningen. Den kan være forstyrrende, men også et nyttig, effektivt verktøy, mener de. Foto: Jan Erik Finsæther