Helsepersonell utslitt ved OUS – kirurgi redusert

foto