– Istedenfor å sitte hjemme og gjøre ingenting, valgte jeg å bidra med noe