Antall arbeidssøkere øker – ledigheten stiger mest blant de unge

foto