Målet er å styrke bransjens posisjon som ledende på nye, grønne maritime løsninger og tjenester.

– Maritim næring er en av våre viktigste eksportnæringer. Vi har skipsverft, skipsdesignere og rederier som utvikler banebrytende teknologi og selger den til hele verden. Når vi tildeler friske, øremerkede penger er målet å bidra til økt innovasjon og aktivitet som kan styrke eksporten ytterligere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), i en pressemelding.

– Jeg har stor tro på at disse pengene vil komme både offentlige innkjøpere og den maritime næringen til gode, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Pengene tildeles i 2023, og tilskuddet øremerkes maritime prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

.