Helse Møre og Romsdal ute av pandemiberedskap - besøksrestriksjonar blir oppheva

foto