Helsevesenet kjøpte hurtigtester for 1,1 milliarder kroner uten anbud