Fogderikampen herjer i Ap. Lørdag samles partiet til fylkesårsmøte i Molde med Hadia Tajik som hovedtaler.

Kampen internt står i liten grad om politikk. Den dreier seg om hvordan posisjonene skal fordeles mellom de tre fogderiene. Temperaturen er høy, selv om fylkesleder Per Vidar Kjølmoen forsøker å dempe frontene.

– Vi må akseptere at det er ulike syn på sammensetningen av fylkesstyret og delegasjonen til landsmøtet. Å sitte i fylkesstyret er et ulønnede verv. Akkurat nå er det litt temperatur rundt hvem som skal sitte der, men jeg tror om noe uker er dette glemt, sier Kjølmoen.

Sunnmørsposten mener: Dette lukter fogderikamp og intern rivalisering

Knallhard kritikk

Han er selv på valg som fylkesleder og vil ikke kommentere måten valgkomiteen i partiet har løst sine oppgaver. Ålesund Aps Svein-Rune Johannessen gikk tidligere denne uka ut med bitende kritikk til måten oppgavene var løst på.

Det er også strid rundt hvem fylkespartiet skal sende til landsmøtet. Det forslaget til navn som nå ligger på bordet kommer fra Kjølmoen selv, samt det sittende fylkesstyret.

foto
Landsmøte Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal er ikke med på lista over dem fylkespartiet vil sende til Ap-landsmøtet.

– Jeg skjønner at det kommer reaksjoner på at det ikke ble plass til Eva i delegasjonen til landsmøtet. Vi har et begrenset antall plasser og det er en rekke hensyn vi må ta. I tillegg hadde kommunepartiet kommet med innspill på Anne Kristin Bryne, påpeker Kjølmoen.

– Det er krevende å få på plass to fra Ålesund, men dette er et forslag som nå skal behandles av årsmøtet, så får vi se hva som skjer. Det kan komme endringer på årsmøtet, påpeker Kjølmoen.

– Er det dårlig stemning internt i fylkeslaget

– Det er mange prosesser som pågår i fylket som gjør at vi som parti er inne i en krevende tid, konstaterer Kjølmoen.

Eva taler Jonas midt imot: Ap-ordførere imot Støres reverseringsplan

Regiondebatten, der deler av Nordmøre ønsker seg til Trøndelag, sårene etter sjukehusstriden og Ålesund Aps suksess under sist lokalvalg, er tre saker som åpenbart skaper konflikter internt i fylkeslaget.

– Kan det ende med mye bråk under fylkesårsmøtet?

– Det gjenstår å se. Jeg har kontakt med folk i partiet fra hele fylket og mitt inntrykk er at en ønsker å samle seg og stå sammen, sier Kjølmoen.