Mistenkelig gjenstand i Porsgrunn var ufarlig

foto