Sørheim reagerer sterkt på ukjent epost fra Dale

foto
Allerede i januar i år sendte samferdselsminister Jon Georg Dale et brev til vegvesenet der han ba om at "nye muligheter og ny teknologi" skulle vurderes i alle større vegprosjekt. Her en skisse av jvordan Romsdalsaksen kan se ut. Foto: LMG Marin/Nordwest3D