Drapsmistenkt marokkaner skal ha bånd til terrorgruppe

foto