Eldre mann omkom i påkjørsel i garasjeanlegg i Oslo