Irakiske styrker gjenerobret IS-område nord i landet