Politi-tillitsvalgte mener beredskapen er for dårlig