9/11-aktivist vandaliserte berømt maleri på Louvre

foto