Koronapandemien rammer SAS hardt, 78 prosent færre passasjerer i oktober

foto