Blokk i Oslo ble evakuert etter funn av dynamitt

foto