Helsemyndighetene anbefaler folk å notere hvor de ferdes i tilfelle smittesporing

foto