Ifølge E24 skulle rederiene her i landet ha hatt 239 grønne skip i ordre for å være i rute med klimamålet. Ved årsskiftet var 46 slike fartøyer i ordrebøkene.

– Vi er lovet å bli hørt i prosessen videre, men venter fremdeles på konkret dialog. Vi sitter alle og bare venter på regjeringen, sier Tor Arne Borge, som er administrerende direktør i Kystrederiene.

Bransjeorganisasjonen har 200 rederier som medlemmer.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vedgår at det går for tregt innen innenriks skipsfart.

– Men vi vil jobbe hardt sammen med næringen for å komme i mål, sier Skjæran, som imidlertid ikke vil ta hele regningen.

Han understreker at dette handler om budsjettspørsmål i hvert enkelt statsbudsjett.

– Jeg vil ikke spekulere over hva som kommer til høsten, men vi er godt i gang med arbeidet, sier statsråden.