Av: Terje Engås

Regjeringa sier ja til bompenger på ny E39