Våren kjem, men kanskje utan eit sikkert vårteikn

foto