Riise suverent mest populær i Høyre – 13 lokallag vil ha ham på topp

foto