Det melder Khrono.

Bakgrunnen for besøket er arbeidsmiljøet ved avdelinga. Arbeidstilsynet blei i vår varsla om forholda ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Tidlegare i år sa medieprofessor Svein Brurås opp stillinga si og varsla Arbeidstilsynet. Khrono skriv at dei kjenner til at det i tillegg skal vere sendt minst eitt varsel til.

I brevet som er sendt til høgskulen i forkant at tilsynet heiter det at «Vi ønsker å gjennomføre et tilsyn ved Høgskulen i Volda. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere forebygger at arbeidstakerne i deres virksomhet får arbeidsrelaterte plager. Vi vil blant annet vurdere organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser som potensielle årsaker til arbeidsrelaterte plager».

Khrono har kontakta rektor Johann Roppen, men så langt ikkje fått svar.